00:00:0
0/0 (0%)
p 1
v 2
s 2
v 3
s 3
p 4
tritoon
p 5
v 6
s 6
v 7
s 7
p 8
v 9
s 9
v 10
s 10
Näita vastust
Järgmine ülesanne
Alusta uuesti

 

Intervallide tunnusmeloodiad

 

Nimetus Tähis Tõusev Laskuv
priim p 1 Kollased juuksed...” Must ja valge koer
tunnusmeloodia
väike sekund v 2 Пусть бегут неуклюже...” Für Elise
suur sekund s 2 Rong see sõitis...” Yesterday”
väike terts v 3 Meil aiaäärne tänavas” Juba linnukesed”
suur terts s 3 Uhti-uhti uhkesti” Summertime”
kvart p 4 Oh, kuusepuu” Põhjamaa, me sünnimaa”
tritoon tritoon The Simpsons” -
kvint p 5 Raindrops and roses” Flintstones
väike sekst v 6 Earth Song (ref) Armastus on see”
suur sekst s 6 В лесу родилась ёлочка” Looja, hoia Maarjamaad”
väike septim v 7 „The winner takes it all” -
suur septim s 7 Take on me” -
oktav p 8 Somewhere over the rainbow”  

 

Hiire asemel on soovitav kasutada lühendeid - näit intervall suur terts (s 3) on lihtsalt 3,
väike terts (v 3) on nool alla+3. Ajakulu väheneb tunduvalt.

Esitamise viis
Mp3 MIDI
Kuidas esitada noodid?
Üles Alla Koos Üles+koos Alla+koos
Mis pilliga esitada heli?
Klaver Kitarr
Tempo
Aeglane Normaalne Kiire
Taimer
Taimer